Hình nền ảnh xuất khẩu Gạch Đá Mài đi các nước Châu Á Hình 1

Từ năm 2016, Gạch Lý Minh Thanh đã tạo thêm vị trí trong lòng người dân tại Nhật và Hàn Quốc, Mỹ, Pháp, …. Bằng chất lượng, nguyên liệu và phong cách làm việc chuyên nghiệp đã giúp cho Công ty Lý Minh Thanh có thêm uy tín trong cái nhìn của bạn bè quốc tế.

Mỗi năm, Gạch Đá Mài và Gạch Bông truyền thống của Lý Minh Thanh càng được bạn bè các nước ưa chuộng. Những đơn đặt hàng sản xuất gạch mỗi lúc một tăng chính là quả ngọt mà tập thể công ty đã góp phần trồng nên.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại hoạt động xuất khẩu gạch tại xưởng sản xuất.

Hình ảnh xuất khẩu Gạch Đá Mài đi các nước Châu Á Hình 1

Hình ảnh xuất khẩu Gạch Đá Mài đi các nước Châu Á Hình 2Hình ảnh xuất khẩu Gạch Đá Mài đi các nước Châu Á Hình 3Hình ảnh xuất khẩu Gạch Đá Mài đi các nước Châu Á Hình 4Hình ảnh xuất khẩu Gạch Đá Mài đi các nước Châu Á Hình 5Hình ảnh xuất khẩu Gạch Đá Mài đi các nước Châu Á Hình 6

Hình ảnh xuất khẩu Gạch Đá Mài đi các nước Châu Á Hình 7

Hình ảnh xuất khẩu Gạch Đá Mài đi các nước Châu Á Hình 8

Leave a Reply